Sập Gỗ

Sập (hay phản) gỗ là một món nội thất giá trị lâu đời, sập sở hữu tối đa số gỗ được sẻ ra từ một thân cây lớn, mang giá trị rất cao.

Showing 1–16 of 30 results